Upp till 60% rabatt!

Välj fritt från hela butiken - ALLA PRODUKTER INKLUDERADE I BULKRABATTET

Returer

Returer

Vi följer direktiv från EU som säkerställer de europeiska konsumenternas rättigheter.

I det följande följer att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar efter inköpsdatumet, men du måste själv bära kostnaden för retur. De eller de returnerade artiklarna måste vara i samma tillstånd som när du mottog artiklarna (dvs oanvända), och artiklarna måste returneras med artiklarna i originalförpackningen. Om du är i tvivel, kontakta oss. Om du inte får beställningen inom 30 dagar kan du kontakta oss för att komma överens om en ny ankomsttid, och om vi fortfarande inte levererar har du rätt att avbryta beställningen.

Andra klagomål

Om du har några klagomål angående artiklar som du beställde från oss, till exempel om föremålen bröts när du fick det, ska du kontakta oss så snart som möjligt. Klagomålet ska skickas så snart du kan se skadorna eller felet.

Om en artikel du köpte på nätet visar sig vara felaktigt eller inte som annonserat, har du samma lagliga rättigheter som om du hade köpt den personligen i en butik.

Enligt EU: s regler antas alla fel som uppenbarats inom sex månader efter det att varorna levererats antas ha funnits vid leveransen. Vi kan först erbjuda konsumenten en reparation eller utbyte, men om detta inte är möjligt eller visar sig vara otillfredsställande kan du försöka säga upp avtalet och be om full återbetalning. Återbetalningar måste behandlas inom 30 dagar.

Vi förblir ansvariga gentemot konsumenten för eventuella fel som blir uppenbara inom två år efter köp - men om ett fel utvecklas efter den första sexmånadersperioden redan har gått kan du bli ombedd att bevisa att felet inte orsakades av missbruk.

Ta i alla fall ett foto av det skadade föremålet och kontakta oss Så snart som möjligt.

solglasögon